FAQ

Czego potrzebuję do wypożyczenia przyczepy?

 • dowodu osobistego (w celu podpisania umowy);
 • odpowiedniego prawo jazdy, które uprawnia do ciągnięcia danej przyczepy;
 • haka.

Pojęcia

DMC – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (samochodu lub przyczepy). Jest to wartość określona w dokumentach, w dowodzie rejestracyjnym i wyrażana w kilogramach. Oznacza masę własną auta lub przyczepy wraz z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem

Rzeczywista masa pojazdu – masa pojazdu wraz z obciążeniem. Jeśli podróżujemy z przyczepą, rzeczywista masa pojazdu powinna być wyższa od rzeczywistej masy ciągniętej przyczepy

Masa własna – masa pojazdu bez ładunku, podana jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Ładowność – maksymalna masa ładunku, jakim możemy obciążyć samochód lub przyczepę

Zespół pojazdów – to auto wraz z przyczepą

Przyczepa lekka – o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 750 kg                              

Przyczepa ciężka  – powyżej 750 kg, która musi być wyposażona w hamulec

Jakie uprawnienia muszę mieć?

Prawo jazdy kategorii B uprawnia nas do prowadzenia pojazdów o DMC do 3,5 tony (3500 kg). Oprócz tego możemy także kierować:

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu (DMC do 3,5 tony) oraz z przyczepy lekkiej (MMC mniejsze bądź równe 750 kg),
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu (DMC do 3,5 tony) oraz z przyczepy innej niż lekka (MMC większe od 750 kg), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu (DMC do 3,5 tony) oraz z przyczepy innej niż lekka (MMC większe od 750 kg), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, pod warunkiem zdania części praktycznej egzaminu państwowego, co potwierdzone będzie stosownym wpisem do prawa jazdy (tzw. kod 96).

Ciężar

By dowiedzieć się, jaka jest maksymalna masa (DMC) przyczepy, jaką możemy holować naszym autem, jego DMC dzielimy przez 1,33, np. auto o dmc 2150 kg może holować przyczepę o DMC do 1616 kg.

Do sprawdzenia masy całkowitej przyczepy, którą dany pojazd może ciągnąć, potrzebny będzie dowód rejestracyjny auta:

 • w rubryce F.1  znajdziemy informacje o maksymalnej masie całkowitej pojazdu,
 • w rubryce O.1 znajdziemy informacje o maksymalnej masie przyczepy z hamulcem,
 • w rubryce O.2 znajdziemy informacje o maksymalnej masie całkowitej przyczepy bez hamulca.

Od 19 stycznia 2013 roku przepisy dotyczące holowania przyczep dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B uległy zmianie i dały większe możliwości – to tzw. Kat. B96 (praktyczny egzamin państwowy). Zmiana ta pozwala na kierowanie zespołem pojazdów o masie do 4250 kg, bez względu na masę przyczepki pod warunkiem, że auto holujące ma o 33% większą masę niż holowana przyczepka.

Kod 96 potrzebny jest więc, jeśli ciągniemy przyczepę inną niż lekka (taką, której DMC > 750kg) i jeśli DMC samochodu wraz z przyczepą jest większe niż 3,5t ale nie przekracza 4,25t. Tutaj również spełniony musi być warunek, że rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu, co wynika z przytoczonego wcześniej art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nie przekraczającej 3,5 t i ciągnięcia przyczepy o DMC również nie przekraczającej 3,5t. Rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, co wynika z przytoczonego wcześniej art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Oznacza to, że mając kategorię B+E można kierować zespołem pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nawet do 7 t.

KRÓTKO I NA TEMAT

AutoPrzyczepaZestawPrawo jazdy – kategoria
Do 3,5 TDo 750 kgDo 4250 kgB
Do 3,5 TPowyżej 750 kgDo 3500 kgB
Do 3,5 TPowyżej 750 kgDo 4250 kgB96
Do 3,5 TPowyżej 750 kgPowyżej 4250 kgB+E

Zasady jazdy z przyczepą

 • zakręty pokonujemy szerokim łukiem – przyczepa ścina bowiem zakręty, musimy więc wchodzić w nie tak, by przyczepa zmieściła się w drodze;
 • hamujemy wcześniej – zestaw złożony z pojazdu z przyczepą będzie hamował wolniej niż samo auto, dlatego czynność tę trzeba rozpoczynać wcześniej;
 • przygotowujemy manewr wyprzedzania z większą dokładnością – zestaw będzie przyspieszał wolniej niż samo auto, dlatego na wyprzedzanie warto zarezerwować sobie więcej czasu;
 • hamujemy biegami – holowanie przyczepy znacząco obciąża hamulce, które podczas hamowania mogą się przegrzewać, dlatego też starajmy się wspierać ich działanie wytracaniem prędkości za pomocą redukcji biegów;

Hak

Montaż haka holowniczego w naszym aucie musi być zalegalizowany przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, ponieważ podlega corocznym przeglądom.

Każde narzędzie i urządzenie ma swoją granicę wytrzymałości, której przekroczenie powoduje jego uszkodzenie. Również hak holowniczy posiada pewne ograniczenia określone przez konstruktora i producenta dla bezpiecznego i niezawodnego jego stosowania.

Oświetlenie

Oświetlenie przyczep oraz ich niezbędne wyposażenie:

Dziennik Ustaw Nr 32 z dnia 31 grudnia 2002.

$ 12.1. Pojazd wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

 1. 6) pozycyjne przednie – pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6m lub więcej,
 2. 14) światło cofania – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009r.,
 3. 15) obrysowe przednie i tylne – pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1m,
 4. 16) pozycyjne boczne – pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).

Wyróżniamy wiązki 7 PIN i 13 PIN. Wybór spośród tych dwóch rozwiązań zależy od tego jakie naczepy mamy zamiar holować. Cechą wiązki 13-pinowej jest obsługa światła wstecznego, którego nie zapewnia wiązka 7-pinowa. Jest to istotne, ponieważ w regulacjach prawnych jest zapis stanowiący o tym, że jeżeli DMC przyczepy przekracza 750 kg, musi ona posiadać światło wsteczne. Brak światła wstecznego w holowanej ciężkiej naczepie może się skończyć mandatem w przypadku kontroli przez policję.

Holowanie przyczepy – ograniczenia prędkości

ObszarPrędkość [km/h]
Zabudowany 5:00 – 23:0050
Zabudowany 23:00 – 5:0060
Autostrady80
Drogi ekspresowe80
Droga dwujezdniowa co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu80
Pozostałe drogi70

Wyróżniamy wiązki 7 PIN i 13 PIN. Wybór spośród tych dwóch rozwiązań zależy od tego jakie naczepy mamy zamiar holować. Cechą wiązki 13-pinowej jest obsługa światła wstecznego, którego nie zapewnia wiązka 7-pinowa. Jest to istotne, ponieważ w regulacjach prawnych jest zapis stanowiący o tym, że jeżeli DMC przyczepy przekracza 750 kg, musi ona posiadać światło wsteczne. Brak światła wstecznego w holowanej ciężkiej naczepie może się skończyć mandatem w przypadku kontroli przez policję.

Ładunek 

Art. 61 Ustawy prawo o ruchu drogowym
1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:

 • nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
 • nie naruszał stateczności pojazdu;
 • nie utrudniał kierowania pojazdem;
 • nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony;
 • ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni;
 • urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy;
 • ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

Dopuszczalna szerokość/długość

Ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, by całkowita szerokość pojazdu razem z nim nie przekraczała 2,55 m. Mocowany na zewnątrz lub przewożony wewnątrz przedmiot nie może wystawać z tyłu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu auta lub przyczepy. Ponadto, jeżeli cokolwiek wystaje poza obrys z tyłu, należy na samym końcu ładunku umieścić czerwoną chorągiewkę o wymiarach minimum 50×50 cm lub czerwone światło. Chorągiewka może być po prostu kawałkiem czerwonego materiału.

Call Now Button